سلام .....
متاسفانه حامل خبر خیلی بدی هستم ...
دیشب برای شخص مدیریت وبلاگ اتفاق خیلی بدی افتاد
و متاسفانه ایشان سکته قلبی کردند
و متاسفانه ایشان در بیمارستان بستری هستند
حال ایشون هنوز بهبود نیافته ...
برای ایشون دعا کنید ...
میدونم خیلی براتون عزیزه
میدونم که خیلی دوسش دارید ..
میدونم خیلی طرفدار داره ..
میدونم داداش خیلی خوبیه ...
پس براش دعا کنید .....
علت سکته قلبی ایشون هنوز در دست بررسی است و پزشکان اعلام کردن در اثر یه شوک عصبی و ترس بوده..
شواهد نشان میدهد ینی دوربین های مدار بسته محل حادثه نشان میدهد که ..
ایشون در حال رفتن به خونه بوده که یهو جیییییغ میزنه و به دور خودش میپیچه و سکته قلبی میکنه..
توی تصاویر دوربین مشخص شده که یه سوسک ، اون هم از نوع بالدارش به گردن داداشی میچسبه و از اونجایی که خیلی
از سوسک میترسید شوک بهش وارد میشه و سکته میکنه...
براش دعا کنید .....
لعنت بر هرچی سوسک.....